סיור מיוחד בשעות בין ערביים באתר היפה בחיפה: הגנים הבאהיים 

:הסיור כולל

 שעתיים צילומי חוץ

הסבר על אור וקומפיזיציה

תרגול טכניקת חשיפה ארוכה

 לימוד עבודה עם חצובה

 

 

    מחיר: 65 ש"ח